Пълен редизайн на най-сериозния новинарски сайт в България. По-долу можете да видите детайли от едномесечния проект и неговите 14 Photoshop файла със средно по 140 лейъра.

Сайтът продължава да се развива и до днес, следвайки заложените в първоначалния редизайн правила и идеи.

Вижте сайта

Бонус трак. В работата си по Дневник.bg си позволихме да нарушим много от неписаните (кой знае, може и да са записани някъде) правила на уебдизайна на новинарски сайтове.
Най-голям отзвук предизвика използването на серифния шрифт Georgia, който беше табу поради някакви труднодоказуеми причини, свързани с четимостта му. Ние обаче решихме, че повече вярваме на The New York Times.
Две години по-късно много български новинарски сайтове използват свободно Georgia.