Част от рекламната кампания за 2012 на футболния сайт

Първата реклама, използваща новата графична идентичност на спортния сайт. Необичайната цветова комбинация се забелязва и запомня лесно.