Част от инициативата Европейски ден на минералите, организирана от Каолин

Плакатът е разпратен до множество училища, посолства, неправителствени организации и други.